Verantwoording

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Advocatenkantoor Dijkman B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Advocatenkantoor Dijkman B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site compatibiliteitsproblemen heeft met uw computer. Advocatenkantoor Dijkman B.V. kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht u problemen ondervinden op deze site, laat dit dan even weten door middel van een berichtje. Advocatenkantoor Dijkman B.V. zal haar uiterste best doen het probleem dan zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright

Deze site en de werken die er in zijn opgenomen zijn eigendom van Advocatenkantoor Dijkman B.V.. De informatie en afbeeldingen die in deze website zijn gebruikt worden beschermd door het auteursrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Dijkman B.V. worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending (al of niet in digitale vorm of online).

Verwijzingen

Linken en verwijzen naar de pagina’s van Advocatenkantoor Dijkman B.V. op Internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Advocatenkantoor Dijkman B.V. stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.